Skip to content

Kjennetegn på fugler

29 de november de 2021
Kjennetegn pa fugler

Fugler er varmblodige tetrapod-virveldyr (det vil si endotermer) som har svært særegne egenskaper som skiller dem fra andre dyr. Hans forfedre var en gruppe av theropod dinosaurer som bebodde jorden under jura for 150-200 millioner år siden. De er de mest forskjellige virveldyrene, med rundt 10 000 nåværende arter. De bor i alle miljøene på planeten, og finner dem fra i kalde områder av polene, til ørkener og vannmiljøer. Det finnes arter så små som noen kolibrier, til og med store arter som struts.

Siden det er et slikt mangfold av fugler, vil vi i denne AnimalWised-artikkelen fortelle deg hva disse dyrene har til felles, det vil si alle fugleegenskaper og dens mest overraskende detaljer.

Fjærdrakt, den mest unike egenskapen til fugler

Selv om ikke alle fuglearter kan fly, gjør de fleste det takket være den strømlinjeformede formen på kroppen og vingene. Denne evnen tillot dem å kolonisere alle slags habitater som andre dyr ikke ville være i stand til å nå. Fuglefjær er intrikat strukturert og har utviklet seg fra enkle begynnelser i pre-avian dinosaurer til deres moderne form over millioner av år. Det er slik vi i dag kan finne store forskjeller på de 10 000 artene som finnes i verden.

Hver type fjær varierer i henhold til området på kroppen der den finnes og i henhold til dens form, og dette varierer i hver art, siden fjær ikke bare oppfylle funksjonen til å fly, men også de tjener til følgende:

 • Partnervalg.
 • Under hekking.
 • Anerkjennelse av slektninger (det vil si individer av samme art).
 • Termoregulering av kroppen, siden fjærdrakten hos akvatiske fugler fanger luftbobler som hindrer fuglen i å bli våt under dykk.
 • Kamuflere.

Hvis du vil vite mer om disse utrolige dyrene, ikke gå glipp av denne andre AnimalWised-artikkelen om fugletyper – kjennetegn, navn og eksempler.

Kjennetegn på fugler - Fjærdrakt, den mest unike egenskapen til fugler

Hovedtrekk ved fugler

Blant egenskapene til fugler skiller følgende seg ut:

fuglenes flukt

Takket være formen på vingene, kan fugler utføre fra spektakulære glid, til å foreta ekstremt lange turer, når det gjelder trekkfugler. Vingene har utviklet seg forskjellig i hver gruppe fugler, for eksempel:

 • Fugler uten fjær: Hos pingviner mangler de fjær og vingene er finneformede, siden de er tilrettelagt for svømming.
 • Fugler med reduserte fjær: i andre tilfeller reduseres de, som for eksempel hos strutser, kyllinger eller rapphøns.
 • Fugler med rudimentære fjær: andre arter, som kiwi, vingene er rudimentære og fjærene har en struktur som ligner hår.

På den annen side, hos flygende arter er vingene høyt utviklet, og avhengig av livsstilen deres, har de forskjellige former:

 • Avrundet og bredt: hos arter som lever i lukkede miljøer.
 • Spiss og smal: hos hurtigflygende fugler som svaler.
 • Lange smale vinger: finnes i fugler som måker, som glir over vannet.
 • Fjær som fingre: også hos arter som gribb, er fingerlignende fjær observert på vingespissene, dette lar dem gli i store høyder, og dra nytte av søylene med varm luft i fjellområder, for eksempel.

Det finnes imidlertid også ikke-flygende fugler, som vi forklarer i denne andre artikkelen om Fugler som ikke flyr – Kjennetegn og 10 eksempler.

Fuglekarakteristikker - Hovedegenskaper til fugler

Migrasjon av fugler

Fugler er i stand til lange flukter under trekk, som er regelmessige og synkroniserte, og som oppstår pga. sesongmessige endringer der fugler flytter fra overvintringsområder i sør til sommerområder i nord, for eksempel for å søke bedre matforhold for å kunne mate ungene sine i reproduksjonssesongen.

I løpet av denne sesongen lar migrasjon dem også finne bedre territorier å hekke og oppdra ungene deres. På den annen side hjelper denne prosessen dem med å opprettholde homeostase (kroppens indre balanse), fordi disse bevegelsene lar dem unngå ekstremt klima. Imidlertid kalles fugler som ikke trekker fastboende, og har andre tilpasninger for å takle ugunstige tider.

Det er flere måter fugler orienterer seg på under sine trekk, mange studier har vist at de vender seg til solen for å finne veien. Navigasjon inkluderer også magnetfeltdeteksjon, bruk av lukt og visuelle landemerker.

Hvis du vil vite mer om dette emnet, ikke gå glipp av denne andre artikkelen om trekkfugler fra AnimalWised.

1638191029 481 Kjennetegn pa fugler

Skjelettet av fugler

De har en egenart i beinene, og det er tilstedeværelse av hull (hos flygende arter) som er fulle av luft, men med stor motstand som igjen gir den letthet. På den annen side har de forskjellig grad av fusjon i forskjellige områder av kroppen, for eksempel beinene i hodeskallen som ikke har suturer. Ryggsøylen gir på sin side variasjoner, siden den har et større antall ryggvirvler i nakken, noe som genererer stor fleksibilitet. De siste bakre ryggvirvlene er også smeltet sammen med bekkenet og danner synsacre. På den annen side har de flate ribben og et kjølformet brystben, som tjener til innsetting av flymusklene. Eie firetåede ben, og i henhold til deres disposisjon har de forskjellige navn:

 • Anisodaktyler: den er den vanligste blant fugler, med tre tær fremover og en bakover.
 • Sydactyls: smeltede fingre, tredje og fjerde finger, som Kingfisher.
 • Zydactyls: typisk for trelevende fugler, som hakkespetter eller tukaner, med to fingre foran (finger 2 og 3) og to bak (finger 1 og 4).
 • Pamprodactyls: arrangement der alle fire fingrene peker fremover. Karakteristisk for swifts (Apodidae), der spikeren på førstefingeren brukes til oppheng, siden disse fuglene ikke kan sitte eller gå.
 • Heterodaktyler: Det er det samme som zygodactyly, bare her peker fingrene 3 og 4 fremover og fingrene 1 og 2 peker bakover. Det er typisk for trogoniformene, som quetzals.

1638191029 893 Kjennetegn pa fugler

Andre egenskaper ved fugler

Andre egenskaper ved fugler er følgende:

 • Synssans veldig utviklet: de har veldig store orbitaler (hvor øyeeplene er plassert) og store øyne, og dette er relatert til flukt. Synsstyrken deres, spesielt hos noen arter som ørn, er opptil tre ganger bedre enn andre dyr, inkludert mennesker.
 • Luktesans dårligSelv om lukten hos mange arter, som noen åtseldyr, kiwi, albatrosser og petreller, er høyt utviklet og lar dem lokalisere byttet sitt.
 • Hørsel godt utviklet: som lar visse arter orientere seg i mørket fordi de er tilpasset ekkolokalisering.
 • Kåte topper: det vil si at de har en keratinstruktur, og formen deres vil være direkte relatert til hvilken type diett de har. På den ene siden er det nebb tilpasset til å suge nektaren fra blomstene, de er brede og robuste for å kunne åpne korn og frø. Derimot er det filterpigger som gjør at de kan mate seg i gjørma eller i oversvømmede områder, det finnes også spydformede for å kunne fiske. Noen arter har dem faste og spisse for å kunne hogge på veden og andre, med en krokform som gjør at de kan jakte på byttedyr.
 • Syrinx: Det er stemmeorganet til fugler, og på samme måte som stemmebåndene hos mennesker lar det dem avgi vokaliseringer og melodiøse sanger hos enkelte arter for å kunne kommunisere.
 • Reproduksjon: reproduksjon av fugler skjer gjennom indre befruktning og de legger egg med hardt kalkholdig dekke.
 • Sammenkobling: de kan være monogame, det vil si at de opprettholder en enkelt partner gjennom hele reproduksjonssesongen (eller enda lenger, eller i påfølgende år), eller de kan være polygame og ha flere partnere.
 • Hekking: de legger eggene sine i reir som er bygget for det formålet og hvor begge foreldrene eller bare én forelder kan delta i konstruksjonen deres. Kyllingene kan være altrisielle, det vil si at de er født blottet for fjær, så foreldrene investerer mye tid i fôring og omsorg; eller de kan bli født tidlig ute, og i så fall forlater de reiret tidligere og omsorgen fra foreldrene varer kort tid.

Fuglekarakteristikk - Andre fugleegenskaper

Hvis du vil lese flere artikler som ligner på Kjennetegn på fugler, anbefaler vi at du går inn i Curiosities-delen av dyreverdenen.

Var dette innlegget nyttig?